άδειες λειτουργίας

άδειες λειτουργίας

Το γραφείο διαχειρίζεται με ευκολία + ευελιξία, άδειες λειτουργίας καταστημάτων ευρέως φάσματος.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία + ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τις αδειοδοτήσεις + για το πως τροποποιούνται κατά καιρούς τα ΦΕΚ σχετικά με τις εγκρίσεις από τους δημόσιους φορείς, προκειμένου στην γρήγορη + συνεπή παροχή υπηρεσίας προς τους επιχειρηματίες.

Ένα ενημερωμένο δίκτυο συνεργατών είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στην αδειοδότηση χώρων μαζικής εστίασης, καταστημάτων, φούρνων, ζαχαροπλαστείων, με τις απαραίτητες αλλαγές χρήσεις στις αρμόδιες πολεοδομίες, δήμους, υπηρεσίες υγειονομικού + τα HACCP πιστοποίησης.