μελέτες ιδιωτικών έργων

μελέτες ιδιωτικών έργων

Κύριοι άξονες του σχεδιασμού είναι η σημασία της αυλής –αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού σπιτιού-,
η λειτουργικότητα μέσα από τον φυσικό φωτισμό + τον σωστό προσανατολισμό, φροντίζοντας πάντα, ώστε η αισθητική να “ξεδιπλώνεται”, ανακαλύπτοντάς την όχι να αποκαλύπτεται αβίαστα.

Έτσι, το φως αποκτά συγκεκριμένη “υλική υπόσταση”, η οποία έχει την δύναμη να μεταμορφώνει την εικόνα της αρχιτεκτονικής. Κάθε έργο οφείλει να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιμο + άρτιο ποιοτικά σύνολο το οποίο να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη + να εξελίσσεται διαρκώς.

Με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά + απλότητα στην κατασκευή, χωρίς εξεζητημένες οικοδομικά λύσεις, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε σύγχρονες κατασκευές με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα.