κατασκευές + εργολαβίες

κατασκευές + εργολαβίες

Σημαντικό κομμάτι του studio LILA είναι η ανάληψη της επίβλεψης ή της εργολαβίας των κατασκευών που μελετώνται, είτε είναι κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, ανακατασκευές ή interior design.

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έλεγχος της κατασκευής τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών, όσο + ως προς την τήρηση των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος κατά την υλοποίηση των εργασιών + μέχρι την παράδοση του έργου.

Τέλος, η παρουσία στο εργοτάξιο δίνει την δυνατότητα της αναπροσαρμογής της μελέτης ως προς τα απρόοπτα που σχεδόν πάντα προκύπτουν, διατηρώντας τις ισορροπίες + επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις, προς όφελος του ιδιοκτήτη.